Hoe vierkante meters van muren berekenen

Met de calculator kunt u het oppervlak van de muren, de vloer en het plafond bepalen, evenals de omtrek van de scheidingswanden in de kamer per verdieping en plafond. De omtrekwaarden voor de vloer en het plafond worden afzonderlijk bepaald (rekening houdend met de deuropening).

Read More

Gemiddelde versnelling berekenen

Acceleratie – gemiddeld, onmiddellijk, tangentieel. Versnelling kenmerkt de snelheid van snelheidsverandering. Een auto die bijvoorbeeld van zijn plaats beweegt, beweegt in een versneld tempo, omdat het de bewegingssnelheid verhoogt. Bij het startpunt is de snelheid van de auto nul. Bij het starten van de beweging versnelt de auto tot een bepaalde snelheid.

Read More

Berekening van een Schuldgraad

Berekening van interest voor betalingsachterstand geschiedt volgens de volgende formule: het bedrag van de schuld wordt gedeeld door een gemiddelde waarde om de dagen in een jaar aan te duiden (360), vermenigvuldigd met het aantal dagen uitstel van betaling en vermenigvuldigd met de overeenkomstige rentevoet.

Read More