Typische luchtstroomsnelheden

Typische snelheden (praktische snelheden) voor de stroom van lucht, gassen en waterdamp in pijpleidingen en ventilatiekanalen (leidingen) in verschillende technologische en nutsnetwerken.

Read More

Vertaling van Celsius naar Fahrenheit

Fahrenheit is een thermodynamische temperatuurschaal, waarbij het vriespunt van water 32 graden Fahrenheit (° F) is en het kookpunt 212 ° F is (bij normale atmosferische druk). Dit scheidt de kook- en vriespunten van het water precies 180 graden.

Read More