Berekenen van de hoeveelheid beton en wapening

Berekening en selectie van de samenstelling en verhoudingen van zwaar beton in kubieke meters voor funderingen, stortvloeren en productie van bouwmaterialen. Breedte A mm Hoogte B mm Aantal wapeningsstaven st Diameter d mm Diameter d1 mm Stap S mm Totale lengte van beton en wapening m Berekening Bij het bouwen van een huis met baksteen/blokmaterialen […]

Read More

Berekening van de balans tussen waterverbruik en waterafvoer

De berekening van de balans tussen waterafvoer en waterverbruik is gebaseerd op waterverbruiksnormen die zijn opgesteld door de relevante diensten. 1.1. Woongebouwen van het type appartement: met watervoorziening en riolering zonder badkuipen, bewoners = 1.2. Flatgebouwen: gasvoorziening, bewoners = 1.3. Residentiële appartementsgebouwen: met sanitair, riolering en badkuipen met boilers op vaste brandstof, bewoners = 1.4. […]

Read More

Het gebied van de driehoek

Het gebied van de driehoeksformule. Een driehoek wordt gevormd door segmenten van drie punten aan te sluiten die niet op één rechte lijn liggen. De punten worden de hoekpunten van de driehoek genoemd en de segmenten zijn de zijden.

Read More

Berekening van het volume van een cilinder

Berekening van het volume van een cilinder. Met onze online calculator kunt u het cilindervolume berekenen, zodat u snel en nauwkeurig de cilinderinhoud kunt berekenen. Om het volume van de cilinder te berekenen, selecteert u eerst de formule waarmee u gaat berekenen. Het volume van de cilinder (afhankelijk van de brongegevens) worden berekend op twee […]

Read More

Berekening van een Schuldgraad

Berekening van interest voor betalingsachterstand geschiedt volgens de volgende formule: het bedrag van de schuld wordt gedeeld door een gemiddelde waarde om de dagen in een jaar aan te duiden (360), vermenigvuldigd met het aantal dagen uitstel van betaling en vermenigvuldigd met de overeenkomstige rentevoet.

Read More