Hoe het volume van de parallellepipedum te vinden

Volume van een rechthoekig parallellepipedum. Formules voor het volume van geometrische figuren. Het volume van een kubus, een parallellepipedum, een rechthoekige parallellepipedum, een prisma, een piramide, een regelmatige tetraëder, een cilinder, een kegel en een bol.

Read More

Stelling van Pythagoras

De stelling van Pythagoras toont de relatie tussen de lengtes van de zijden van de rechthoekige driehoek. In woorden wordt het volgende gesuggereerd: in een driehoekige driehoek is de som van de vierkanten van de lengten van een rechthoek gelijk aan het kwadraat van de lengte van de hypotenusa.

Read More