Acceleratie – gemiddeld, onmiddellijk, tangentieel. Versnelling kenmerkt de snelheid van snelheidsverandering. Een auto die bijvoorbeeld van zijn plaats beweegt, beweegt in een versneld tempo, omdat het de bewegingssnelheid verhoogt. Bij het startpunt is de snelheid van de auto nul. Bij het starten van de beweging versnelt de auto tot een bepaalde snelheid.

Versnelling is een hoeveelheid die de snelheid van snelheidsverandering kenmerkt. Een auto bijvoorbeeld, beginnend vanaf een plaats, verhoogt de bewegingssnelheid, dat wil zeggen dat deze in een versneld tempo beweegt. In eerste instantie is de snelheid nul. Van zijn plaats verschuift de auto geleidelijk tot een bepaalde snelheid.

Versnelling berekenen


Laat Vi de beginsnelheid, Vf de eindsnelheid en t de tijd tussen Vf en Vi zijn, versnelling wordt berekend door te doen (Vf – Vi) / t

Initiële snelheid (in m / s) :
Uiteindelijke snelheid (in m / s) :  
Tijd of duur (in s) :
Versnelling (m / s2 ) :

Negatieve versnelling

Als u een negatieve waarde vindt, heeft u een vertraging. Dit komt simpelweg omdat je uiteindelijke snelheid lager is dan je beginsnelheid.

Formule voor het berekenen van de versnelling :

(Vf – Vi) / t

Voorbeeld van het berekenen van een versnelling :

Een auto accelereert uniform van 3 m/s tot 6 m/s in 4 seconden. Wat is zijn versnelling?
In ons voorbeeld :
Vi = 3 m/s
Vf = 6 m/s
t = 4 s
De versnelling (a) = (Vf – Vi) / t = (6 – 3) / 4 = 0,75 m/s2

De gemiddelde versnelling kenmerkt tot op zekere hoogte de snelheidsverandering gedurende een bepaalde periode, maar geeft geen idee van de snelheid van snelheidsverandering op een bepaald moment, omdat de snelheid in deze tijd soms sneller of langzamer kan veranderen. Hoe minder we het tijdsinterval nemen om de gemiddelde versnelling te bepalen, hoe meer het de snelheid van de snelheidsverandering aan het begin van het interval karakteriseert; daarom wordt aangenomen dat de versnelling op een bepaald moment wordt genoemd, de limiet waarop de gemiddelde versnelling neigt, wanneer het tijdsinterval waarvoor het wordt bepaald naar nul neigt.

De gemiddelde versnelling kan verschillen van de schijnbare versnelling (door maximale versnelling op het oppervlak) in verschillende mate, afhankelijk van de mate van verandering van versnellingen, op het oppervlak.

Gemiddelde versnelling (vertraging) – de verkregen waarde als resultaat van het delen van de snelheidsverandering tegen de tijd waarop deze verandering plaatsvond.

Gemiddelde versnelling (vertraging) – de verkregen waarde als resultaat van het delen van de snelheidsverandering tegen de tijd waarop deze verandering plaatsvond.

De gemiddelde versnelling kan in verschillende mate verschillen van de schijnbare versnelling (door maximale versnelling op het oppervlak), afhankelijk van de mate van verandering van versnellingen op het oppervlak.

De gemiddelde versnelling (vertraging) van de liftkooi onder normale bedrijfsomstandigheden mag niet meer zijn dan 2 m / s2 voor alle liften behalve het ziekenhuis en 1 m / s2 voor ziekenhuisliften.
Verhoog de snelheid Av met een gelijkmatige beweging langs een gebogen pad De toename van snelheid met uniforme beweging rond de omtrek.

De gemiddelde versnelling is een vector die is gericht langs Av. Het kenmerkt de snelheid van snelheidsverandering gedurende een bepaalde eindige tijd. Door deze kloof onbeperkt te verkleinen, komen we tot een fysieke grootheid die de snelheid van de snelheidsverandering op een bepaald moment kenmerkt.

Gemiddelde versnelling beschrijft niet voldoende het proces van het veranderen van snelheid. Het is belangrijk om de snelheidsverandering op elk punt in de tijd te kennen.

De gemiddelde versnelling van een punt is parallel aan de toename van de snelheid Dy. Net als de gemiddelde snelheid heeft de gemiddelde versnelling geen specifiek punt van toepassing op het traject en wordt deze conditioneel weergegeven op punt M.

De gemiddelde versnelling van een punt over een bepaald tijdsinterval wordt bepaald door hetzelfde principe als de gemiddelde snelheid.

De gemiddelde puntversnelling voor een gegeven tijdsperiode wordt op dezelfde manier bepaald als de gemiddelde snelheid.

De gemiddelde puntversnelling is parallel aan de snelheidsverhoging AtJ. Net als de gemiddelde snelheid heeft de gemiddelde versnelling geen toepassing op het traject van een specifieke oestrus en wordt deze conditioneel weergegeven op punt M.

De gemiddelde versnelling van een punt over een bepaald tijdsinterval wordt bepaald door hetzelfde principe als de gemiddelde snelheid.

De gemiddelde puntversnelling voor een gegeven tijdsperiode wordt op dezelfde manier bepaald als de gemiddelde snelheid.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *