Hoe rente (rentevoet) te berekenen op een aanbetaling. Als u wilt weten hoeveel procent het andere bedrag van het origineel is, hoeft u het alleen maar in een eerder verkregen grootte van 1% te verdelen. Als u de grootte van het bedrag nodig hebt, dat wil zeggen 27,5% van het origineel, moet u de grootte van 1% vermenigvuldigen met het vereiste interessebedrag.

Het woord “percentage” is afgeleid van de Latijnse woorden “pro cento”, wat “honderd” betekent. De uitdrukking van de delen van het geheel is constant in analoge verhoudingen, voortspruitend uit praktische overwegingen, was deze zelfs in de oudheid relevant. In de huidige tijd zijn er ook vraag naar taken die verband houden met het gebruik van interesse, aangezien de reikwijdte van hun praktische toepassing zeer groot is.

Deze website laat u toe om percentages te berekenen

Definitie van een percentage :

Een percentage van een getal is een breuk of een deel van dat getal ten opzichte van een basis 100.

Voorbeelden van percentages :

Percentages worden dagelijks gebruikt om waarden uit te drukken. Bijvoorbeeld het percentage stemmen bij een verkiezing of het percentage jongens of meisjes in een klas.
Laten we dit laatste voorbeeld nemen om een geval van berekening van een percentage te bestuderen. In een klas van 25 studenten zijn er 14 meisjes en 11 jongens.
Wat is het percentage meisjes in de klas? 14 / 25 * 100 = 56 %
Wat is het percentage meisjes in de klas? 11 / 25 * 100 = 44 %
Opmerking :
Als we de twee percentages optellen, krijgen we 100%.

Vind onze secties van de kop “percentage” :

Het berekenen van het aantal percentages van het aantal van een ander nummer kan niet ingewikkeld zijn.