Het gebied van de driehoek door de hoeken

Het gebied van een driehoek langs twee zijden en de hoek ertussen, de formule. Als u de twee zijden van de driehoek en de hoek ertussen kent, wordt het gebied van deze driehoek berekend als de helft van het product van deze zijden vermenigvuldigd met de sinus van de hoek daartussen.

Read More

Het gebied van een rechthoek berekenen

Oppervlakte van een rechthoek Om het gebied van een rechthoek te berekenen, vermenigvuldigt u de lengte met de breedte. U kunt de perimeter of het gebied niet berekenen als de lengte en breedte worden uitgedrukt in verschillende lengte-eenheden.

Read More