Breuken naar een gemeenschappelijke noemer brengen

Een gemene deler is een getal dat de noemer is voor twee of meer gewone breuken. Breuken met verschillende noemers kunnen worden herleid tot een gemeenschappelijke noemer. Een gewone breuk is een getal dat een breuk is ten opzichte van het geheel, visueel weergegeven als de verhouding van de teller tot de noemer. De formule […]

Read More

Toevoeging van natuurlijke getallen in een kolom

De toevoeging van veel-waardige natuurlijke getallen wordt handig uitgevoerd op een speciale manier, die de “toevoeging door een kolom” of “toevoeging in een kolom” werd genoemd. Het mooie van deze methode is dat je de toevoeging van meerwaardige positieve gehele getallen kunt verminderen door getallen met één cijfer toe te voegen.

Read More

Getallen opmaken als percentages

Principes van het weergeven van getallen in procenten. Bij de toepassing van belang het bestaande formaat getallen in Excel registreer deze nummers worden vermenigvuldigd met 100.

Read More