Formules van gebieden en volumes geometrische figuren. Volumes met verschillende geometrische vormen. Het volume van de kubus. Het volume van een rechthoekig parallellepipedum. Volume van de cilinder. Het volume van de kegel. Het volume van de afgeknotte kegel. Het volume van de piramide. Het volume van de afgeknotte piramide. Het volume van de reguliere piramide. Het volume van de reguliere driehoekige piramide

Volume van verschillende geometrische figuren

Deze categorie zijn er verschillende online calculators die nuttig kunnen zijn voor het oplossen van wiskundige problemen en het uitvoeren van verschillende berekeningen in het dagelijks leven. Voor elke figuur vindt u de illustratie, de eigenschappen, de definitie, de formules van de berekening van het volume, een voorbeeld van de toepassing, evenals een online calculator om het volume van een figuur te berekenen.

Definitie van een volume :

Het volume van een solid is de ruimte die deze solid inneemt.

Eenheid van een volume :

Een volume wordt uitgedrukt in kubieke meter (m3) in het internationale systeem van eenheden. Volumes worden soms uitgedrukt in liters.

Zoek onze onderwerpen om het volume van de volgende cijfers te berekenen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je de volumes van verschillende figuren kunt berekenen. Voordat je aan dit hoofdstuk begint is het handig dat je de theorie achter het hoofdstuk “Oppervlakte” goed snapt.