Alvorens de regel van verdeling van natuurlijke getallen te formuleren, is het noodzakelijk om het verband tussen deling en vermenigvuldiging te begrijpen.

Maak een divisie

We zullen leren een divisie te vormen.

Vraag een afdeling :

We zullen een voorbeeld nemen om de verschillende fasen van een divisie beter te begrijpen. De zaak die we gaan bestuderen, is de verdeling van 2.616 bij 4.

Laten we eerst de twee cijfers 2.616 en 4 als volgt plaatsen :

Laten we de divisie beginnen.

Laten we het eerste cijfer van het getal nemen om 2.616 te delen, dat is 2. “In 2 hoe vaak 6? Aangezien het resultaat minder is dan 0, neemt u de eerste 2 cijfers van 2.616, dat is 26.

« In 26 hoe vaak? » Het antwoord is 6: (6 x 4 = 24). We schrijven dan 24 onder 26 van 2616. We trekken dan 26 – 24 = 2 af. Tenslotte schrijven we 6 onder de 4 in de rechterkolom.

Vervolg de splitsing, waarbij het getal 1 met 2,616 op dezelfde regel als de 2 afloopt.

« In 21 hoe vaak 4? » Het resultaat is 5: (5 x 4 = 20). We schrijven dan 20 onder 21. Trek 21 – 20 = 1 af. We schrijven 5 rechts van de 6 in de rechterkolom. We dalen het nummer 6 af.

Daarna starten we de operatie opnieuw. « In 16 hoe vaak 4? » Het resultaat is 4: (4 x 4 = 16). We komen aan het einde van de divisie, de rest is 0. We schrijven 4 rechts van de 5 in de rechterkolom.

De verdeling is voorbij. 2616 / 4 = 654

Raad: voel je vrij om onze online rekenmachine te gebruiken om je berekeningen te maken.

Nadat we dit verband hebben gelegd, zullen we achtereenvolgens de eenvoudigste gevallen bekijken: de verdeling van een natuurlijk getal door zichzelf en door één.

Vervolgens analyseren we de verdeling met behulp van de vermenigvuldigingstabel, de verdeling door de methode van opeenvolgende aftrekkingen, delen door getallen die veelvouden van 10 zijn, verschillende machten van 10.

Voor elk geval geven en beschouwen we uitvoerige voorbeelden. Aan het einde van het artikel zullen we laten zien hoe het resultaat van de divisie te controleren.

Verbinding van divisie met vermenigvuldiging

Om de verbinding tussen divisie en vermenigvuldiging te traceren, roept u op dat divisie wordt gerepresenteerd als een partitie van de oorspronkelijke deelbare set in verschillende identieke sets. Vermenigvuldiging wordt geassocieerd met het samenvoegen van meerdere identieke sets in één.

Divisie is het tegenovergestelde van vermenigvuldiging. Wat betekent dit? We geven een analogie. Stel je voor dat we b hebben
sets, in elk waarvan – op met onderwerpen. Het totale aantal items in alle sets is a. Vermenigvuldiging is de vereniging van alle sets in één. Wiskundig gezien zal het worden geschreven als: b⋅c = a.

Het omgekeerde proces van het splitsen van de resulterende gemeenschappelijke reeks in b sets door c items in elk correspondeert met de divisie: a ÷ b = c.

Op basis van het bovenstaande kunnen we doorgaan naar de volgende verklaring: Als het product van natuurlijke cijfers c en b is a, dan is het quotiënt van a en b c.

Herschrijven in alfabetische vorm.
Als b⋅c = a dan een ÷ b = c

Met behulp van de eigenschap switching van vermenigvuldiging kunnen we schrijven: c⋅b = a
Hieruit volgt ook dat a ÷ c = b.

Op basis van het bovenstaande kan een algemene conclusie worden geformuleerd. Als het product van nummers c en b is a, dan zijn respectievelijk de partiële a ÷ b en a ÷ c gelijk aan c en b.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *