Toevoeging van natuurlijke getallen in een kolom

De toevoeging van veel-waardige natuurlijke getallen wordt handig uitgevoerd op een speciale manier, die de “toevoeging door een kolom” of “toevoeging in een kolom” werd genoemd. Het mooie van deze methode is dat je de toevoeging van meerwaardige positieve gehele getallen kunt verminderen door getallen met één cijfer toe te voegen.

Read More

Alle formules voor trigonometrie

Op de pagina vindt u alle formules van trigonometrie in een handig ontwerp voor gebruik. Formules zijn gestructureerd in blokken volgens het aantal argumenten, bevoegdheden, rekenkundige bewerkingen erop.

Read More

Het gebied van de driehoek door de hoeken

Het gebied van een driehoek langs twee zijden en de hoek ertussen, de formule. Als u de twee zijden van de driehoek en de hoek ertussen kent, wordt het gebied van deze driehoek berekend als de helft van het product van deze zijden vermenigvuldigd met de sinus van de hoek daartussen.

Read More

Omrekenen Druk – pascal, bar, atmosfeer

Druk (symbool: p) is de verhouding van de kracht tot het gebied waarop deze kracht inwerkt, en dit is de hoeveelheid kracht die per oppervlakte-eenheid werkt. Per eenheid van druk in het SI-systeem is Pascal, aangegeven door Pa.

Read More

Integralen en hun oplossing

De Integral is een uitgebreid wiskundig begrip van een som. Integralen oplossen of ze vinden, wordt integratie genoemd. Door gebruik te maken van de integraal kun je zulke hoeveelheden vinden als oppervlakte, volume, massa en meer.

Read More