Trigonometrische functies

De online goniometrische functiecalculator berekent sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tg), cotangens (ctg), secant (sec), cosecant (cosec) voor een hoek in graden, radialen, graden, minuten of seconden.
Read More

Kostenberekening. Kostprijsformule

Maandelijkse budget calculator. Beheer uw maandelijks inkomen en uitgaven met deze eenvoudige begrotingssjabloon. Productiekosten (kosten) – dit wordt uitgedrukt in geldvorm, de huidige kosten van het bedrijf voor de productie en verkoop van producten.

Read More

Het berekenen van het uurloon

Berekening uurtarief afgeleid. De vorm van betaling per uur omvat de betaling van arbeid van een werknemer naar rato van de gewerkte tijd. Met andere woorden, in het geval van een uurloon wordt de berekening van de lonen gemaakt op basis van het uurtarief van de werknemer en feitelijk door hem uitgewerkt.

Read More

Rendement spaargeld berekenen

Het rendement op investering berekenen. Beleggingen zijn langetermijninvesteringen die worden gedaan met het oog op winst in de toekomst. En een van de indicatoren van hun werk is de return on investment.
Read More

Berekening van een Schuldgraad

Berekening van interest voor betalingsachterstand geschiedt volgens de volgende formule: het bedrag van de schuld wordt gedeeld door een gemiddelde waarde om de dagen in een jaar aan te duiden (360), vermenigvuldigd met het aantal dagen uitstel van betaling en vermenigvuldigd met de overeenkomstige rentevoet.

Read More

Berekening van de belasting

Belasting calculator. Online persoonlijke inkomstenbelastingscalculator stelt u in staat om het bedrag van de inkomstenbelasting te berekenen, het is ook een persoonlijke inkomstenbelasting (Persoonlijke Inkomstenbelasting), die wordt betaald uit een salaris of andere bronnen van inkomsten. Kies een geschikt belastingtarief in de belastingcalculator.
Read More