Het gebied van een cirkel kan op twee manieren worden berekend: door de straal en de diameter van de cirkel.

Om het gebied van een cirkel te vinden, is er een enkele formule die moet worden onthouden: het product van het getal π en het kwadraat van de straal.
Berekening van het gebied van de cirkel en de formule van het gebied van de cirkel

Het segment dat het midden van de cirkel met de punten van zijn cirkel verbindt, wordt de straal genoemd. In elke cirkel zijn alle stralen gelijk aan elkaar. Een rechte lijn die twee punten op een cirkel verbindt en door een middelpunt gaat, wordt een diameter genoemd.

Met behulp van deze online calculator kunt u het gebied van de cirkel vinden met de straal, diameter of omtrek. Met behulp van de online calculator om het gebied van de cirkel te berekenen, ontvangt u een gedetailleerde stapsgewijze oplossing voor uw voorbeeld, waarmee u het algoritme voor het oplossen van dergelijke problemen kunt begrijpen en het materiaal kunt consolideren dat u hebt doorlopen.

Berekening van het gebied van een cirkel
(of een schijf)


Straal = AO = OB = R
Diameter = AB = 2 R

Gebied A van een cirkel (of het gebied van een cirkel) is gelijk aan het product van π (getal pi) over de lengte van de straal R van de cirkel in het kwadraat :

Gebied van een cirkel (of een schijf) = π x R²
met π (pi-getal) ongeveer gelijk aan 3,14

Straal (in eenheden: cm, m …) :
Gebied van cirkel of schijf (in eenheid ²) :

Voorbeeld van het berekenen van een gebied van een cirkel / een schijf :

Neem een cirkel van middelpunt O en straal R. Wetende dat de lengte van R = 3 cm, zal het gebied gelijk zijn aan :
Gebied A = π x R² = 3,14 x 3² = 3,14 x 9 = 28,26 cm²
NB: Met π afgerond op 3,14.

Definitie van een cirkel :

Een cirkel van middelpunt O en straal R is de reeks punten van het vlak op de afstand van het punt O. Deze afstand wordt de straal van de cirkel genoemd. Een cirkel wordt gedefinieerd door het midden O en de straal R.

Definitie van een gelijkbenige driehoek :

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek waarvan de twee zijden (minstens) dezelfde lengte hebben en waarvan twee hoeken gelijk zijn.

Definitie van een schijf :

Een schijf van middelpunt O en straal R is het set van punten van de cirkel en die binnen de cirkel.
NB: we kunnen zeggen dat een cirkel gelijk is aan de eenvoudige omtrek van een schijf.

Definitie van een omgeschreven cirkel / schijf in een driehoek :

Een omgeschreven cirkel is de cirkel die door de drie hoekpunten van een driehoek loopt. Het midden bevindt zich op het kruispunt van de bemiddelaars.

Eigenschappen van een cirkel / een schijf :

  • Twee punten op dezelfde cirkel liggen op gelijke afstand van het midden van deze cirkel.
  • Het midden van een cirkel is het midden van alle diameters. Ik kan dan dezelfde eigenschappen toepassen als voor het midden van een segment
  • Als lijn T de cirkel raakt op een punt F, staat (T) loodrecht op de straal OF (of diameter EF)
  • en de inverse eigenschap: als een lijn op een punt in de cirkel loodrecht staat op een straal van de cirkel, wordt die lijn de tangens van die cirkel genoemd.
  • Een reactie achterlaten

    Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *