Segment van loodrechte vlakken

Het teken van de haaksheid van de rechte lijn en het vlak maakt het mogelijk om onderling loodrechte lijnen en vlakken te construeren, dat wil zeggen om het bestaan van dergelijke lijnen en vlakken te bewijzen. We beginnen met het construeren van een vlak dat loodrecht op een bepaalde lijn staat en een bepaald punt […]

Read More