Namen van groepen (nomenclatuur) van anorganische ionen en ligand (kation / anion / ligand / in het voorvoegsel van organische verbindingen).

De nomenclatuurregels voor het construeren van formules en namen voor complexe verbindingen zijn gebaseerd op de coördinatietheorie van Werner. Volgens deze theorie bestaat een complexe verbinding uit interne en externe sferen. De binnenste bol van een complexe verbinding omvat: een complexvormend middel (centraal atoom) en liganden – atomen of hun groepen (moleculen of ionen), die worden gecoördineerd door het centrale atoom. De binnenste bol kan positief of negatief geladen zijn (dan is de buitenste bol een eenvoudig anion of kation) of neutraal (dan is er helemaal geen buitensfeer); er zijn verbindingen wanneer zowel kation als anion tegelijkertijd complexe ionen zijn.

Groep Groepsnamen
kation anion ligand in het voorvoegsel van organische verbindingen
H waterstof hydrate gidrido  
F ftorin gavruk fluorine fluorine*
Cl chloor chloride chloor chloor*
Br broom bromide broom broom*
I jodium jodide jood jod*
ClO bleekzucht hypochloriet hypochloriet hlorose
ClO2 chloraat chloriet chloor chloraat
Cl03 perchloryl chloor chloreren perchloryl
ClO4   perchloraat    
IO iodozil hypojodiet   iodozo
IO2 iodil     iodil; iodoksi
O   oxyde oxo oxo
O2   peroxide (О22-) peroxo peroxo
O2   nadoksid (O2-) nadperokso  
HO   hydroxyde hydroxoligand hydroxy
HO2   gidroperoksid gidroperokso gidroperoksi
S   sulfiet тио; sulfide тио; thioxo
HS   gidrosulfid tiolo mercapto
S2   disulfide disulifido  
SO sulyfinil; thionyl     sulfinil
SO2 sulifonil; sulifuril sulifoksilat   sulifonil
SO3   zwavel sulfide  
HSO3   gidrosulfit gidrosulfito sulfo
S2O3   tiosulyfat tiosulyfato  
SO4   sulfaat sulfato  
Se   selenide selena Selena; selenokso
SeO selenin     selenin
SeO2 selenonil     selenonil
SeO3   seleniet seleniet  
SeO4   selenaat selenates  
Te   tyellurid tellurium tellurium; tellurokso
CrO2 chromil      
UO2 uranyl      
NpO2 neptunus      
PuO2 pluto      
Am02 amercil      
N   nitride nitride  
N3   azid azido  
NH   imide imido imino
NH2   amido amido amino
NHOH   gidroksilamid gidroksilamido hydroxyamino
N2H3   hydrazide gidrazido hydrazino; diazanil
NO nitrosylverbindingen   nitrosylverbindingen nitroso
NO2 nitril; nitron   nitro nitro
ONO   nitriet nitriet  
NS thionitrosogroep      
NO3   nitraat nitrato  
N2O3   giponitrit giponitrito  
P   fosfide fosfido fosfinidin
PO fosforyl     fosforozo; fosfinilidin
PO2 fosfo      
PS thiofosforzure     tiofosforozo; fosfinotiolidin
PH2O3   hypofosfieten gipofosfito  
PHO3   fosfieten fosfieten  
PO4   fosfaat fosfatogroepen  
AsO4   arsenaat arsenaat  
VO vanadyl      
CO carbonyl   carbonyl carbonyl
CS thiocarbonyl     thiocarbonyl
CH3O   methanolaat methoxy methoxy
C2H5O   ethanolaat ethoxy ethoxy
CH3S   methaanthiolaat metantiolato methylthio
C2H5S   etantiolat etantiolato etiltio
CN cyaan cyanide cyaan cyaan
OCN   cyanaat cyanato cyanato
SCN   thiocyanaat thiocyanato thiocyanato
SeCN   selenocyanaat selenocyanaten selenocyanaten
TeCN   tellurotsianat tellurotsianato tellurotsianato
CO3   carbonaat carbonatite  
HCO3   koolwaterstof hydro carboxycarbonyl
C2O4   oxalaat oxalato  


* – In de binnenlandse literatuur wordt de verbindende klinker “o” weggelaten (fluor, chloor, broom, jodium).

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *