Mega, Kilo, Hecto, Deca, Deci, Santi, Milli, Micro, Nano, Pico, Aix, Peta, Thera, Giga, Femto, Atto. Decimale consoles.
Om het aantal significante cijfers in het getal te verminderen bij het weergeven van de waarden van de waarden die zijn verkregen als resultaat van berekeningen of metingen, moeten meerdere en gedeeltelijke eenheden SI-eenheden worden gebruikt, gevormd door de oorspronkelijke eenheden te vermenigvuldigen met het getal 10, verhoogd tot de overeenkomstige positieve of negatieve graden. De namen van decimale veelvouden en submultiples worden gevormd door voorvoegsels bij de namen van de originele eenheden te voegen.

Dus, 150.000.000.000 ohm-m = 150 Tom-m (teraom-meters) 0.000.000 006 W = 6 nW (nanoWatt). Het is niet toegestaan ​​achtereenvolgens twee of meer voorvoegsels te gebruiken bij de eenvoudige naam van een eenheid, dus in plaats van micromicrofarad, d.w.z. een miljoenste van een miljoenste van een farad, moet men picofarad (pF) gebruiken dat gelijk is aan 10 i2, dat wil zeggen een miljardste deel van een farad. Het beperkte gebruik van voorvoegsels deci (10 i), saiti (10), deca (10), hecto (10) is alleen toegestaan ​​in de namen van lange en meerdere eenheden die op grote schaal worden gebruikt (bijvoorbeeld decimeter, centimeter, decaliter).

In de complexe naam van de eenheid wordt het voorvoegsel aan de naam van de eerste eenheid toegevoegd.Het wordt niet aanbevolen om de voorvoegsels in de noemer van de eenheidsaanduiding van de complexe naam te gebruiken. Het wordt aanbevolen om voorvoegsels op een zodanige manier te gebruiken dat de numerieke waarden van de waarden in het bereik van 0,1-1000 liggen. Voorvoegsels voor de vorming van meerdere en longitudinale eenheden zijn tera (T) – 102, giga (G) – 10, mega (M) – 10, kilo (k) – 103, milli (m) – 10, micro (μ) – 10 -, nano (n) – 10-, pico (n) – 10 2 femto (f) – 10-, atto (a) – 10. In plaats van micron (micron), moet u micron (micron) gebruiken.

Afkortingen (meerdere en lange eenheden)
Reductie Decryptie Opmerking
Exa… 1018 broneenheden. Legenda: Е.
Peta… 1015 broneenheden
Terra… 1012 broneenheden. Afkorting: international T. Voorbeeld: 1 Tn (teranyuton)= 1012 (uit het Grieks. téras – monster)
Giga… 109 broneenheden. Afkortingen: internationaal G. Voorbeeld: 1 GHz (gigahertz) = 109 GH. (uit het Grieks. gígas – reus)
Mega… 106 broneenheden. Afkorting: internationaal M. Voorbeeld: 1 MW (megawatt) = 106 wt (van het Griekse mégas – groot), het deel van complexe woorden dat de grote omvang van iets aangeeft.
Kilo… 103 = 1000 broneenheden. Afkortingen: internationaal k. (Franse kilo …, uit het Griekse chílioi – duizend), het voorvoegsel is geschreven samen met de naam van de originele eenheid. Voorbeeld: 1 km (kilometer) = 1000 m.
Hekto… 102 = 100 broneenheden. Afkorting: internationaal h. (van het Grieks hekatón – honderd), Voorbeeld van de vorming van een meervoudige eenheid met het voorvoegsel hecto: 1 gwt (hectowatt) = 100 volt (watt).
Deca… 10 basiseenheden. Legende: internationaal da (van het Grieks dеka – ten), bijvoorbeeld 1 gaf (decaliter) = 10 l.
Deci… 10-11/ 10 van het origineel. Benamingen: internationaald (van lat. decern – ten), bijvoorbeeld 1 dm = 0,1 m.
Canti… 10 -2 = 1/ 100 broneenheden. Legende: internationaal c (van Franse cent, Lat. centum – honderd), Voorbeelden: 1 cm = 0,01 m; 1 sst = 0,01stoksa.
Milli… 10-3 = 1/ 1000 Benamingen: internationaal m van lat. mille – duizend), Voorbeeld: 1 ma (milliamperes) = 10 -3 а.
Micro… 10 -6 . Een miljoenste van de originele eenheden. Benamingen: internationaal μ. (van het Grieks mikrós – klein, klein), Voorbeeld: 1 microseconde (microseconde) = 10 -6 sek.
Nano… 10-9. Een miljardste van de broneenheid. Benamingen: internationaal n (van het Grieks nános – dwerg), Voorbeeld: 1 nm (nanometer) = 10 -9 m.
Piko… 10-12 broneenheid. Benamingen: internationaal р. (van het Spaans pico – kleine waarde), Voorbeeld: 1 pf (picofarad) = 10 -12 f
Femto… 10-15 deel van de originele eenheden. Benamingen: internationaal f (van data femten – vijftien), Voorbeeld: 1 FC (femto-pellone) = 10 -15 k
Atto… 10-18van het origineel. Benamingen: internationaal – а Bijvoorbeeld, 1 am = 10 -18 m.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *